5/5 - (1 امتیاز)

استخراج شماره موبایل اعضای گروه تلگرامی

  • جهت هماهنگی با شما و ارسال فایل استخراجی
  • جهت دریافت فایل استخراج شده، در کدام شبکه اجتماعی با شما در ارتباط باشیم
  • لطفا هر گروه در یک سطر وارد نمایید. مجموع تعداد گروه های شما در 50.000 تومان شده و مبلغ به شماره کارت روبرو واریز گردد.
  • $0.00

رسید پرداختی

  • مثال : بانک ملت
  • مثال : 1970
  • Max. file size: 128 MB.
    لطفا عکس از رسید پرداخت را وارد نمائید.

لطـفا مبلـغ  را به شـماره کـارت 6104337527301970 به نام خانم ال ناز اکبریان علوی واریز نموده سپس رسید پرداخت خود را از طریق فرم فوق برای ما ارسال نمایید.

با تشکر – واحد حسابداری