استخراج شماره موبایل اعضای گروه تلگرامی

  • جهت هماهنگی با شما و ارسال فایل استخراجی
  • جهت دریافت فایل استخراج شده، در کدام شبکه اجتماعی با شما در ارتباط باشیم
  • لطفا هر گروه در یک سطر وارد نمایید. مجموع تعداد گروه های شما در ۵۰.۰۰۰ تومان شده و مبلغ به شماره کارت روبرو واریز گردد.
  • ۰ تومان

رسید پرداختی

  • مثال : بانک ملت
  • مثال : ۱۹۷۰
  • لطفا عکس از رسید پرداخت را وارد نمائید.

لطـفا مبلـغ  را به شـماره کـارت ۶۱۰۴۳۳۷۵۲۷۳۰۱۹۷۰ به نام خانم ال ناز اکبریان علوی واریز نموده سپس رسید پرداخت خود را از طریق فرم فوق برای ما ارسال نمایید.

با تشکر – واحد حسابداری